Energetikai szakreferens

menu
Kezdjük ingyen!

Energetikai szakreferens

menu

Energetikai szakreferens

menu
Kezdjük ingyen!

Törvényi megfelelés - garanciával.

Energetikai szakreferens-szolgáltatás - vesződség nélkül, hatékonyan, átláthatóan. Ismerje meg árainkat, válasszon csomagjaink közül igényeinek megfelelően, próbálja ki ingyen, és szerződjön percek alatt!

Kötelezett cég? Próbálja ki szolgáltatásunkat ingyen!

close

Az ön cégének valószínűleg nem kötelező szakreferens.

Biztosra akar menni? Mi kapcsolatfelvételt követően megmondjuk ingyen!

close

A kötelezettség ténye kérdéses.

Érdemes megvizsgálni a részleteket. Mi kapcsolatfelvételt követően megtesszük ingyen!

close

Az ön cége szinte biztosan kötelezett.

Próbálja ki szolgáltatásunkat ingyen!

Ellenőrizze le most! Adja meg energiafelhasználását.

info
close

A csúszkák segítségével adja meg az elmúlt három év átlagos energiafelhasználását (mennyiség vagy költség alapján, amit a lenti gombbal válthat).
Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek éves átlagos energiafelhasználása az elmúlt 3 évben meghaladja a 400 000 kWh villamos energia, vagy 100 000 m3 földgáz, vagy 3 400 GJ hőmennyiséget. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az ön cégének (beszerzési ártól függően) 6-10 millió forintnál több az éves áram-, földgáz- vagy hőenergia-ráfordítása, akkor nagy valószínűséggel kötelezett.

Mennyiség
Költség

Mit nyújtunk az energetikai szakreferens-szolgáltatásunkkal?

Törvényi megfelelés - garanciával

Cégünk és szakembereink minden szakmai és törvényi előírásnak maradéktalanul eleget tesznek. Pénzügyi garanciát nyújtunk a törvényi megfelelésre, amennyiben ön a csomagban foglalt minden kötelességnek eleget tesz.

Online Energiamonitoring

Wattler Online, a testreszabott energiamenedzsment-rendszer, ahol bármikor figyelemmel kísérheti energiafogyasztásának alakulását és az ezzel kapcsolatos kimutatásokat. Hozzáférés akár több kollégájának is.

Szakemberek, az ön igényei szerint

Személyes konzultáció, telefon, email, live chat – szakembereink rendelkezésére állnak, az ön igényeinek (és választott szolgáltatáscsomagnak) megfelelően, közérthető és hatékony kommunikációt szem előtt tartva.

Átláthatóság és megbízhatóság

Az átláthatóság fontos alapelvünk. Díjszabásunk nyilvános, mivel versenyképes és mindenkinek hozzáférhető. Szolgáltatásunk az ön energiaköltségének csökkentése érdekében a kölcsönös bizalom elvén alapszik.

Információk a kötelezettségről

Energetikai szakreferens? Mi is ez pontosan?

Az energetikai szakreferens igénybevételét az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 2016. december 21-én hatályba lépett módosítása írja elő minden, adott energiafelhasználású gazdálkodó szervezet számára.

 

Az energetikai szakreferens természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet:

– az igénybe vevőtől munkajogilag és társasági jogilag független kell, hogy legyen és maradjon (nem lehet alkalmazott vagy kapcsolt vállalkozás);

– a szakrefens személy felsőfokú mérnök végzettséggel és energetikai tapasztalattal, illetve;

– 2017. július 1-től energetikai szakreferens-vizsgával rendelkezik.

 

Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.

 

Bár az energetikai szakreferens szolgáltatás egy újabb, a vállalatokat sújtó kötelezettségnek tűnik, az Ön cége – az energiafelhasználás tudatosításán, majd csökkentésén keresztül – profitálhat belőle. Mi levesszük a válláról a kötelezettség teljesítésével járó vesződségeket, így Ön a szolgáltatás előnyeire fókuszálhat.

Kire vonatkozik a kötelezettség?

Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek éves átlagos energiafelhasználása az elmúlt 3 évben meghaladja a 400 000 kWh villamos energia, vagy 100 000 m3 földgáz, vagy 3 400 GJ hőmennyiséget.

 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az ön cégének (beszerzési ártól függően) 6-10 millió forintnál több az éves áram-, földgáz- vagy hőenergia-ráfordítása, akkor nagy valószínűséggel kötelezett.

 

Ha a cég kevesebb mint 3 éve működik, akkor az addigi felhasználásokat kell éves szintre arányosítani.

Mit kell tenni? Három kötelezettségnek megfelelni.

A cégének az alábbi három fő kötelezettsége van.

 

1.Energetikai szakreferens igénybe vétele, és ennek bejelentése a MEKH felé

A szakreferenssel történő szerződéskötés módja teljesen szabad, ezt nem szabályozza a törvény (érdemes részletezni a szolgáltatás-elemeket, hogy a törvényi megfelelés biztosított legyen). Az igénybevétel tényét a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal felé 30 napon belül kell bejelenteni elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül.

 

2. Éves jelentési kötelezettség a MEKH felé az energiafogyasztásról és megtakarításokról

A Hivatal részére adatszolgáltatást kell teljesíteni a tárgyévet megelőző évi energiafelhasználás mértékéről, költségeiről, valamint a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról. Az adatszolgáltatást a szakreferens végzi, ugyancsak elektronikus úton.

 

3. Energiahatékonysági fejlesztések eredményeinek éves közzététele a cég honlapján

A szakreferens  éves jelentést készít a cég számára az adott évet megelőző évben végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles vállalat május 31-ig honlapján közzétenni köteles.

Mikortól kell szakreferenst alkalmazni?

A kötelezettségek az energiahatékonyságról szóló törvény tavaly év végi módosításának hatályba lépésétől, (tehát 2016. december 21-től) érvényesek, azonban a törvény arról is rendelkezik, hogy a szakreferens kinevezésének elmulasztása miatt 2017. június 30-ig nem szabható ki bírság.

 

Ugyanakkor érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a nagyvállalatok 2016. évi tevékenységre vonatkozó adatszolgáltatását 2017. június 30-ig szükséges elkészíteni, beküldeni a MEKH részére. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szakreferens leszerződtetése legkésőbb június elejéig célszerű.

Járhat bírság?

Igen.

Amennyiben Ön kötelezettként elmulasztja az energetikai szakreferens kinevezését és bejelentését, a Magyar Energia- és Közműszabályozási Hivatal 2017 július 1-el kezdődően 200 ezer és két millió forint közötti bírsággal sújthatja társaságát.

 

A kötelező éves jelentés Hivatal felé való feltöltésének elmaradása esetén további egymillió forintig terjedő bírság szabható ki.

Mit takar a szolgáltatás? Mi a szakreferens feladata?

Az energetikai szakreferens az alábbi feladatokat látja el:

– figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, költségeit, energiahatékonysági intézkedéseit,

– energiahatékonysági fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg,

– részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint felügyeli az EN ISO 50001 szabvány szerinti rendszert,

– tevékenységéről és a vállalat energiahatékonyságot érintő eredményeiről havi és éves jelentést ad a megbízója számára, közreműködik a Hivatal részére benyújtandó éves jelentés elkészítésében,

– részt vesz az alkalmazottak energiahatékonysági szemléletének kialakításában,

– ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

Miért éppen a Wattlert bízzam meg?

A Wattler Kft. garantálja, hogy a vállalata teljesíti a törvényben előírt kötelezettségeket – az ön feladata csupán biztosítani a feladat ellátásához szükséges mennyiségű ügyféladatot és bejelenteni minket a Hivatalnál.

 

Szolgáltatásunk tényleges eredménnyel jár. Kap egy energiamenedzsment-rendszert, egyszerű, átlátható módon követheti nyomon energiafogyasztását, tanácsaink segítségével faraghat energiaköltségéből.

 

Áraink átláthatóak, nyilvánosak. Választhat az önnek leginkább megfelelő csomagok közül. Nincsenek rejtett költségeink.

 

Rendelkezünk a megfelelő képesítésű szakemberekkel, akik magas színvonalon látják el feladataikat.

 

Társaságunkkal a szerződéskötés is egyszerű.

Referenciák

Próbálja ki ingyenes szolgáltatásunkat