Energetikai szakreferens

menu
Kezdjük ingyen!

Energetikai szakreferens

menu

Energetikai szakreferens

menu
Kezdjük ingyen!

Törvényi megfelelés - garanciával.

Energetikai szakreferens-szolgáltatás - vesződség nélkül, hatékonyan, átláthatóan. Értéket teremtünk a kötelezően igénybe vételre kerülő szolgáltatás nyújtása során is.

Kötelezett cég? Próbálja ki szolgáltatásunkat ingyen!

close

Az ön cégének valószínűleg nem kötelező szakreferens.

Biztosra akar menni? Mi kapcsolatfelvételt követően megmondjuk ingyen!

close

A kötelezettség ténye kérdéses.

Érdemes megvizsgálni a részleteket. Kapcsolatfelvételt követően megtesszük ingyen!

close

Az ön cége szinte biztosan kötelezett.

Próbálja ki szolgáltatásunkat ingyen!

Ellenőrizze le most! Adja meg energiafelhasználását.

info
close

A csúszkák segítségével adja meg az elmúlt három év átlagos energiafelhasználását (mennyiség vagy költség alapján, amit a lenti gombbal válthat).
Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek éves átlagos energiafelhasználása az elmúlt 3 évben meghaladja a 400 000 kWh villamos energia, vagy 100 000 m3 földgáz, vagy 3 400 GJ hőmennyiséget. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az ön cégének (beszerzési ártól függően) 6-10 millió forintnál több az éves áram-, földgáz- vagy hőenergia-ráfordítása, akkor nagy valószínűséggel kötelezett.

Mennyiség
Költség

Mit nyújtunk az energetikai szakreferens-szolgáltatásunkkal?

Törvényi megfelelés - garanciával

Cégünk és szakembereink minden szakmai és törvényi előírásnak maradéktalanul eleget tesznek. Pénzügyi garanciát nyújtunk a törvényi megfelelésre, amennyiben ön a csomagban foglalt minden kötelességnek eleget tesz.

Almérő-rendszerek

Javaslatot teszünk a jogszabályoknak megfelelő almérési rendszer kialakítására illetve kérésére ajánlatot adunk a rendszer kiépítésére.

Szakemberek, az ön igényei szerint

Személyes konzultáció, telefon, email, live chat – szakembereink rendelkezésére állnak, az ön igényeinek (és választott szolgáltatáscsomagnak) megfelelően, közérthető és hatékony kommunikációt szem előtt tartva.

Átláthatóság és megbízhatóság

Az átláthatóság fontos alapelvünk. Díjszabásunk nyilvános, mivel versenyképes és mindenkinek hozzáférhető. Szolgáltatásunk az ön energiaköltségének csökkentése érdekében a kölcsönös bizalom elvén alapszik.

Információk a kötelezettségről

Energetikai szakreferens? Mi is ez pontosan?

Az energetikai szakreferens igénybevételét az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény írja elő minden, adott energiafelhasználású gazdálkodó szervezet számára.  
Az energetikai szakreferens természetes személy vagy gazdálkodó szervezet lehet:
– az igénybe vevőtől munkajogilag és társasági jogilag független kell, hogy legyen és maradjon (nem lehet alkalmazott vagy kapcsolt vállalkozás);
– a szakrefens személy felsőfokú mérnök végzettséggel és energetikai tapasztalattal, illetve energetikai szakreferens-vizsgával rendelkezik.  
Az energetikai szakreferens feladata az energiahatékonysági szemléletmód, energiahatékony magatartásminták meghonosításának elősegítése az igénybevételére köteles gazdálkodó szervezet működésében és döntéshozatalában.   
Mi levesszük a válláról a kötelezettség teljesítésével járó vesződségeket, így Ön a szolgáltatás előnyeire fókuszálhat.

Kire vonatkozik a kötelezettség?

Energetikai szakreferens igénybevételére az a gazdálkodó szervezet köteles, amelynek éves átlagos energiafelhasználása az elmúlt 3 évben meghaladja:
– a
400 000 kWh villamos energia, vagy 
– 100 000 m3 földgáz, vagy
– 3 400 GJ hőmennyiséget.  
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ha az ön cégének (beszerzési ártól függően) 6-10 millió forintnál több az éves áram-, földgáz- vagy hőenergia-ráfordítása, akkor nagy valószínűséggel kötelezett.   Ha a cég kevesebb mint 3 éve működik, akkor az addigi felhasználásokat kell éves szintre arányosítani.

Mi számít bele az energiafelhasználásba?

  1. Nem a szerződéses vételezés a mértékadó, hanem a tényleges fogyasztás: azt is bele kell számolni, ha például a gázt nem közvetlenül a cégünk veszi a szolgáltatótól, hanem az általunk üzemelt/használt bérlemény tulajdonosa, de mi égetjük el. (Pl. amennyiben egy központi kazánunk van, és mi csak a hőmennyiséget vételezzük, akkor a c) pont szerint kell számolni.)
  2. Egy gazdálkodó szervezet összes telephelye együttesen számít a limitnél, de jogi személyenként külön-külön kell számolni – egy cégcsoport energia fogyasztását nem kell összevonni.
  3. Amennyiben más energiahordozóból (fűtőolaj, szén, stb.) állítunk elő hőt a termeléshez vagy más célra, azt is hozzá kell számolni a hasznosított hőmennyiséghez. Azonban nem a primer energiafelhasználást (azaz pl. az elégetett fűtőolaj mennyiségét), hanem a hasznosított hőt kell figyelembe venni. Amennyiben az így keletkezett hőmennyiségnek nincs pontos mérése, becsülnünk kell.
  4. A napelem segítségével saját felhasználásra előállított elektromos áram mennyiségét is figyelembe kell venni.
  5. Ha földgázzal működtetett saját generátorral állítunk elő energiát, akkor mind a földgáz, mind a saját villamosenergia/hő fogyasztásunkat bele kell számolni a limitbe.
  6. Ha a három energiatípus bármelyikének hároméves átlaga meghaladja a küszöbszámot, akkor vállalatunk beletartozik a törvény kötelezetti körébe. Az első tárgyév KKV-k esetén 2017, tehát jelenleg a 2014-16-os időszak átlagait kell kiszámolni. (Visszamenőleges ellenőrzésekre a nem szankcionálható 2016-ra vonatkozóan nem kell számítani.)
  7. Közlekedésre használt más energiahordozók (pl. benzin) nem számítanak bele a limitbe.

Mit kell tenni a gyakorlatban?

A cégének az alábbi fő kötelezettségei vannak:

1.Energetikai szakreferens igénybe vétele.  A szakreferenssel történő szerződéskötés módja teljesen szabad, ezt nem szabályozza a törvény. Az igénybevétel tényét a szakreferens jelenti a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) felé.  
2. Adatszolgáltatás – mely alapján a szakreferens elkészíti a havi és éves jelentéseket. Az távleolvasóval rendelkező rendszerekhez érdemes a szakreferensnek hozzáférést adni, így az közvetlenül is elérheti a szükséges adatokat.
3. Évente jelentési kötelezettség terheli a vállalatokat a MEKH felé az energiafogyasztásról és megtakarításokról, valamint a megvalósult energiahatékonysági intézkedésekkel, fejlesztésekkel, üzemeltetési megoldásokkal kapcsolatos energiamegtakarítási adatokról. Az adatszolgáltatást a szakreferens elkészíti és benyújtja elektronikus úton.
4. Energiahatékonysági fejlesztések eredményeinek éves közzététele a cég honlapján A szakreferens  éves jelentést készít a cég számára az adott évet megelőző évben végrehajtott energiahatékonysági fejlesztések, alkalmazott üzemeltetési megoldások által elért energiamegtakarítási eredményekről, amelyet az igénybevételére köteles vállalat május 31-ig honlapján közzétenni köteles.

Járhat bírság?

Igen. Amennyiben Ön kötelezettként elmulasztja az energetikai szakreferens kinevezését és bejelentését, a Magyar Energia- és Közműszabályozási Hivatal 200 ezer és két millió forint közötti bírsággal sújthatja társaságát, mely bírság ismételten kiszabható, három millió forintig terjedhet.   
A kötelező éves jelentés Hivatal felé való feltöltésének elmaradása esetén további egymillió forintig terjedő bírság szabható ki.

Mit takar a szolgáltatás? Mi a szakreferens feladata?

Az energetikai szakreferens az alábbi feladatokat látja el:
– figyelemmel kíséri a vállalkozás energiafelhasználásának változásait, költségeit, energiahatékonysági intézkedéseit,
– energiahatékonysági fejlesztési javaslatokat fogalmaz meg,
– részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, valamint felügyeli az EN ISO 50001 szabvány szerinti rendszert,
– tevékenységéről és a vállalat energiahatékonyságot érintő eredményeiről havi és éves jelentést ad a megbízója számára, közreműködik a Hivatal részére benyújtandó éves jelentés elkészítésében,
– részt vesz az alkalmazottak energiahatékonysági szemléletének kialakításában,
– ellátja az energia beszerzéssel, energiabiztonsággal, energiahatékonysággal kapcsolatos, hatáskörébe utalt feladatokat.

Miért éppen a Wattlert bízzam meg?

A Wattler Kft. garantálja, hogy a vállalata teljesíti a törvényben előírt kötelezettségeket.

Ön egy jól áttekintehető havi jelentést kap az energiafogyasztási adatairól, javaslatokat a lehetséges költség- ill. energiafelhasználás csökkentésre.

Hetente piaci hírlevelet kap tőlünk, melynek segítségével nyomon követheti az energiaárak alakulásást.

Figyelemmel kísérjük a jogszabályok változását és a pályázati lehetőségeket, így Ön naprakész marad.

Az egyik legfrissebb kötelezettség, az almérők kapcsán felmérjük vállalati igényeit és ajánlatot adunk a rendszer kiépítésére.

 Nincsenek rejtett költségeink.   Rendelkezünk a megfelelő képesítésű szakemberekkel, akik magas színvonalon látják el feladataikat.  

Társaságunkkal a szerződéskötés is egyszerű.

Referenciák

Próbálja ki ingyenes szolgáltatásunkat